Thư Viên Cuộc Đời

Sau khi đọc xong “Đi tìm Alaska” của John Green, một trong những điều mình ấn tượng nhất là chồng sách mà Alaska gọi là “Thư viện cuộc đời” của cô ấy. Và, mình cũng muốn “xây” cho mình riêng một thư viện như thế thông qua trang blog nho nhỏ này. “Thư viện cuộc đời” sẽ là nơi mình ghi lại những cuốn sách mà mình đã đọc.

  1. Nguồn Cội – Dan Brown

Advertisement