Memory Allocation

Thời gian gần đây mình xem lại nội dụng môn Hệ điều hành. Thấy hình sau có thể hữu ích cho nhiều bạn, để hiểu hơn về cách lưu trữ dữ liệu cho một chương trình. Một chương trình (program) khi tới lượt sẽ được load lên main memory (RAM) - lúc này gọi là … Tiếp tục đọc Memory Allocation

Advertisement