AI Đại Chiến: AlphaGo Zero

AI đấu với AI: AlphaGo Zero tự-dạy đã đánh bại tiền thân của nó. Phần mềm chơi cờ vây (Go) của DeepMind — cái đã thống lãnh cuộc cạnh tranh của nó với con người — nay đã tốt hơn. Tác giả: Larry Greenemeier, 18 tháng 10, 2017 Nguyễn Xuân Xanh (dịch) & Võ Thành … Tiếp tục đọc AI Đại Chiến: AlphaGo Zero

Advertisement