What happens when you type a URL in the browser and press enter?

If you are in any technical profession, I am sure someone at some point has asked you this question. Whether you are an engineer, developer, marketer, or even in sales, it is always good to have a basic understanding of what is going on behind our browsers and how information is transferred to our computers … Tiếp tục đọc What happens when you type a URL in the browser and press enter?

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

Lời mở đầu Bài viết thứ 3, cũng là bài viết cuối cùng trong loạt bài tìm hiểu về các hoạt động của hệ điều hành máy tính. Ở trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu và trình bày về một số hoạt động ít khi được chú ý nhưng vẫn đóng vai trò … Tiếp tục đọc Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 3)

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

Lời mở đầu Ở Phần 1 của loạt bài viết tìm hiểu về hoạt động của hệ điều hành, mình đã tóm lược về các phần bao gồm Quản lý tiến trình, Cơ chế lập lịch và Luồng và xử lý đồng bộ. Tuy nhiên, ngoài 3 phần này thì hệ điều hành vẫn còn rất nhiều việc khác phải xử … Tiếp tục đọc Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 2)

Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

Lời mở đầu Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về cụm từ hệ điều hành nữa. Dù là bất cứ ai, khi mà đã hoặc đang sử dụng một chiếc máy tính để học tập, làm việc thì đều ít nhiều từng nghe đến cụm từ "Hệ điều hành". Với phần lớn hệ thống máy … Tiếp tục đọc Hệ điều hành máy tính hoạt động như thế nào? (phần 1)

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI – Phần 1 – Lý thuyết toán cơ bản

Machine Learning Interview Xin chào các bạn, song song vơi series Handbook Computer Vision with Deep Learning mình tạo thêm một series nữa về vấn đề những câu hỏi thường hỏi ứng viên khi đi phỏng vấn vào các vị trí AI Engineer. Mình nghĩ đây là một trong những tài liệu hữu ích cho những … Tiếp tục đọc Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI – Phần 1 – Lý thuyết toán cơ bản

Featured

About me

Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. After graduated from University Of Information Technology Ho Chi Minh City in 2017, I worked as an Embedded Engineer for a Start-up Company with the main field is agriculture technology, fortunately I worked on its own project. At this time, I’m gaining/ seeking my knowledge … Tiếp tục đọc About me