Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

1. Tổng Quan: Việc đọc reasearch paper ( từ sau mình sẽ dùng là paper cho ngắn ) rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu sâu về một phương pháp hoặc một thuật toán nào đó trong Machine Learning hay Deep Learning. Đây là một công việc nghe như đơn giản những thật sự lại … Tiếp tục đọc Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

Advertisement

Giới thiệu về phép nhúng từ (phần 2)

Đây là phần 2 của loạt bài Giới thiệu về phép nhúng từ. Mọi người có thể xem lại phần 1 ở đây. Phần 1 đã giải thích cho chúng ta hiểu phép nhúng từ là gì và công năng của nó, cùng với 2 mô hình nhúng từ cơ bản là BoW và TF-IDF. Ở phần … Tiếp tục đọc Giới thiệu về phép nhúng từ (phần 2)

Giới thiệu về phép nhúng từ (phần 1)

Ở loạt bài viết đầu tiên này, mình sẽ tập trung giải thích phép nhúng từ (word embedding) là gì, công dụng của nó trong lĩnh vực Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing – NLP) và giới thiệu sơ bộ các phép nhúng từ thường gặp hiện nay. Cuối mỗi phần sẽ có … Tiếp tục đọc Giới thiệu về phép nhúng từ (phần 1)